Tuyên truyền và xử lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

19:59, 14/05/2023

Căn cứ vào công văn 3321/SYT-VP ngày 05 tháng 05 năm 2023 của SYT, nhằm cung cấp kiến thức và thông tin cơ bản để mọi người nhận biết và xử lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng cũng như để tuyên truyền về trang tiếp nhận phản ánh tin giả trực tuyến của Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam. Giám đốc Bệnh viện đề nghị:

1. Các cán bộ viên chức, người lao động của bệnh viện nếu muốn phản ánh thông tin nghi ngờ là giả hoặc sai sự thật, thì vào đường link https://tingia.gov.vn/tiep-nhan-phan-anh để gởi phản ánh

2. Nhằm tuyên truyền “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”. Các cán bộ viên chức người lao động của Bệnh viện xem tài liệu tuyên truyền được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông ( https://ict-hcm.gov.vn ) tại chuyên mục Thông tin tuyên truyền/Thông tin điện tử

Trân trọng ./.

 


Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp HCM
TAG:
Ý kiến của bạn