Vạt da trên mắt cá ngoài với cuống đầu xa được đăng trên tạp chí uy tín của quốc tế

16:28, 07/12/2022

Năm 2022, Khoa Vi phẫu tạo hình thực hiện bài báo quốc tế thuộc chuẩn Q1, ISI- Scopus. Đây là tạp chí Close access, tỉ lệ nhận bài 17%. Từ lúc nhận bài tới lúc được đăng là 6 tháng. Trải qua 3 vòng phản biện. Tới hôm nay đã chính thức được xuất bản bài báo trên tạp chí. Vì là tạp chí Close access nên nhóm tác giả không cần trả phí xuất bản ( tạp chí tương đương mà Open access thì cần đóng phí xuất bản 2100 usd). Đây là một trong những tin vui của Khoa Vi phẫu tạo hình và BV CTCH trong năm 2022. Các Anh Chị Em muốn xuất bản bài báo ở tạp chí này có thể liên hệ kinh nghiệm của Bs Thạch khoa Vi phẫu.

Các Anh/Chị/ Em đồng nghiệp muốn tải link để xem bài full text xin nhấn vào đường dẫn

Lateral supramalleolar flap for soft tissue coverage of ankle and foot defects.pdf


Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TpHCM
TAG:
Ý kiến của bạn