CÔNG TÁC XÃ HỘI

Hiến máu nhân đạo

Hiến máu nhân đạo tại BV Chấn thương Chỉnh hình

14:08, 09/05/2022

Thời gian và địa điểm hiến máu: 7 giờ 30 phút ngày thứ tư 18/05/ tại Hội trường C
NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO CỦA BV CTCH

NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO CỦA BV CTCH

20:30, 01/09/2020

Tổng cộng 169 đơn vị máu được chia sẻ tương đương 169 người tham gia hiến máu trong đó có 103 người hiến 350 ml, 49 người hiến 250 ml và 17 người hiến 450 ml máu.

Giới hạn tin theo ngày :