DANH MỤC THUỐC

16:19, 15/11/2017

TÊN THUỐC DẠNG THUỐC ĐƠN GIA
Acemol 100mg [F] Viên  0.00
Acetylcyctein Gói 368.00
Aclasta 5mg/100ml Chai 6,761,489.00
Actemra Lọ 6,748,140.00
Actrapid 100UI-10ml Ống 118,999.60
Acupan 20mg/2ml Ống 33,000.00
Adalat 10mg Viên 2,253.00
Adant 20mg/2ml Ống 745,000.00
Adrenalin 1mg/1ml (F) Ống 0.00
Agi-Calci Gói 1,645.00
Agifuros 40mg [F] Viên 0.00
AgimCodin [F] Viên 0.00
Aminoacid Kabi 5% 500ml [*] Chai 57,288.00
Aminosteril 10% 250ml [*] Chai/Túi 71,999.98
Aminoleban 8% 500ml [*] Chai 154,000.35
Amiparen 10% 500ml [*] Chai 80,400.00
Amlor [Tab] 5mg Viên 7,593.00
Amogentine 1,2g Lọ 14,950.00
Arcoxia 60mg [2016] Viên 14,222.00
Arcoxia [Tab] 90mg Viên 15,645.00
Arcoxia [Tab] 120mg Viên 18,726.00
Arginine 5ml ống  1,999.99
Artreil 50mg  Viên  3,500.00
Aspirin 81 [F] Viên 0.00
A.T.Ibuprofen 60ml Chai 28,990.00
Atarax tab 25mg Viên 1,967.00
Atisolu 125mg Lọ 45,200.00
Atorvastatin 20 Viên 308.00
Atropin sulfat 0,25mg/1ml Ống 504.00
Auclanityl 1g Viên 6,370.00
Auclanityl 625mg Viên 1,895.00
Augmentin 1g Viên 18,131.00
Avamys Bình 173,191.00
Avelox 400mg/250ml (*) Chai 367,500.00
Baburol 10mg Viên 783.00
Basultam 2g [*] Lọ 184,900.00
B Complex C (F) Viên 0.00
Becoridone 30ml (F) Chai 0.00
Berodual Bình xịt 132,323.00
Betaserc 16mg Viên 2,499.00
Biafin 93g Tube 82,000.00
Natri Bicarbonate 1,4% Chai 29,000.00
Bifopezon 1g [*] Lọ 10,689.00
Bigentil 100mg/2ml [*] Lọ  25,893.00
Biragan 300 Viên 1,680.00
Bofit F Viên 315.00
Brexin 20mg (F) Viên 0.00
Brexin 20mg [2016] Viên 7,582.00
Bromhexin 8mg Viên 29.00
Bupivacaine 5mg/ml-20ml Ống 40,899.91
Bupivacaine for Spinal 5mg/ml-4ml Ống 37,280.00
Busfan 4 Viên 1,799.00
Calci clorid 500mg/5ml Ống 1,024.00
Cammic Ống 3,696.00
Candelong-4 Viên 2,350.00
Ceclor 250mg Viên 13,892.00
Cefepim 1g [VCP] (*) Lọ 19,710.00
Cefoperazone ABR 2g [*] Lọ 105,000.00
Cefobid 1g [*] Lọ 125,700.00
Ceftrione 1g [*] Lọ 7,980.00
Ceftazidim 1g Lọ 11,320.00
Ceftriaxon Stragen 2g [*] Lọ 96,390.00
Cefuroxim 750mg Lọ 8,540.00
Cefuroxime 250mg Viên 1,304.00
Celebrex 200mg Viên 11,913.00
Cephalexin 500mg Viên 699.00
Ceteco Viba 4 Viên 260.00
Cevit 500mg Ống 1,408.00
Chirocaine 5mg/ml-10ml [2016] Ống 120,000.00
Ciprobay 200mg/100ml [AT] Chai 246,960.00
Ciprofloxacin 500mg Viên 447.00
Cisplatin "Ebewe" 10mg/20ml Lọ 86,699.99
Clanzacr 200mg Viên 6,900.00
Clopidogrel 75mg Viên 637.00
Clorpheniramin 4mg [VC] Viên 29.00
Colchicin 1mg Viên 215.00
Combivent Ống 16,073.93
Combikit 1,6g Lọ 119,994.00
Concor 5mg [2016] Viên 4,172.00
Concor cor 2,5mg Viên 2,878.00
Cordarone 150mg/3ml Ống  30,048.00
Coversyl 5mg Viên 5,650.00
Coversyl Plus Arginine 5/1,25mg Viên 6,500.00
Cybercef 750mg Viên 16,300.00
Dacarbazine Medac Lọ 319,000.00
Daflon 500mg Viên 3,258.00
Daivobet Tube 262,500.00
Dalacin C 300mg Viên 11,273.00
Dalacin C 600mg Lọ 104,800.00
Degevic Viên 323.00
Dexamethason 4mg/1ml [F] Ống 0.00
Diazepam 10mg/2ml [VD] Ống  3,399.90
Diazepam 5mg Viên 147.00
Digoxin 0,5mg/2ml Ống  17,350.00
Digoxin 0,5mg/2ml [F] Ống 0.00
Diltiazem Stada 60mg Viên 900.00
Dimagel Gói 3,589.00
Dimedrol 10mg/ml Ống 639.00
Diprospan 1ml Ống 47,900.00
Dobusafe 250mg Lọ  49,980.00
Dobutamin 12,5mg/ml-20ml [F] Lọ 0.00
Domitazol Viên 920.00
Donox 30mg (F) Viên 0.00
Dopamin hydrochlorid 40mg/ml Ống 19,450.00
Doxorubicin 10mg/5ml Lọ 102,099.99
Droserid 35mg Viên 18,000.00
Duclucky Ống 5,680.00
Duphalac Gói 2,728.00
Dysport 500UI Lọ 6,627,920.00
Efferalgan supp 80mg viên  2,026.00
Efferalgan 150mg Viên 2,420.00
Egilok 25mg Viên 2,250.00
Endoxan Inj. 500mg Lọ 124,376.70
Enterpass Viên 1,600.00
Ephedrin hydroclorid 10mg/1ml Ống 2,100.00
Ephedrine Aguettant 30mg/ml Ống 54,600.00
Esmeron 50mg/5ml Ống 97,620.00
Esogas 40mg Lọ 36,498.00
Ethambutol 400mg Viên 1,050.00
Savi Etodolac 200 Viên 4,200.00
Farmorubicina 10mg Lọ 267,500.00
Farmorubicina 50mg Lọ 845,300.00
Felden 20mg [2016] Viên 7,892.00
Fentanyl-Hameln 100mcg/2ml ống  9,099.99
Ferlatum lọ  18,499.95
Fleet enema Tube 53,000.00
Flexidron 90 Viên 1,600.00
Flotral Viên 7,602.00
Foran 250ml [2016] Chai 1,124,100.00
Forlen [*] Viên 18,850.00
Fortum [Inj] 1g Lọ 75,600.00
Fraxiparine 0,3ml Ống 64,787.00
Fudhexa 1000mg Ống 2,100.00
Gastrolium Gói 1,800.00
Gastropulgite Gói 3,053.00
Gelofusin 500ml Chai 115,500.00
Gentamicin 80mg/2ml Ống 945.00
Ginko Fort Viên 3,238.00
Glasxine 50mg Viên 2,980.00
Glisan 30MR Viên 599.00
Glucose 30% 500ml (BĐ) chai  13,199.99
Glucose 10% 500ml (OT) Chai 8,880.00
Glucolyte-2 Chai 17,000.00
Glucose 5% Chai 7,140.00
Gludipha 850mg Viên 252.00
Glyceryl Trinitrate-Hameln 1mg/ml Ống 72,975.00
Gomzat 10mg Viên 11,900.00
Gyoryg 50mg Viên 898.00
Heparin 25000UI 5ml Lọ 105,300.00
Herbesser Viên 1,453.00
Holoxan 1g Lọ 464,000.00
Human Albumin  Chai  929,500.00
Huyết thanh kháng uốn ván Ống 22,943.00
Hyalgan 20mg/2ml Ống 1,056,329.00
Hydrocortisone 10mg Viên 5,292.00
Hydrocortison 100mg Lọ 8,900.00
Idarac 200 mg Viên 2,205.00
ISMN Stada 60mg (F) Viên 0.00
Japrolox tab 60mg Viên 4,620.00
Kaldyum Viên 1,800.00
Kali clorid 10%/10ml Ống 2,268.00
Kalimate Gói/5g 12,600.00
Kanausin 10mg (F) Viên 0.00
Kanausin 10mg Viên 92.00
Kefentech Miếng 8,783.00
Ketamin 0,5g/10ml Lọ 52,500.00
Ketosteril [*] Viên 13,545.00
Kidmin 20ml [*] Túi 115,000.00
Kozeral Viên 1,290.00
Lactat ringer and dextrose 500ml [BD] chai  9,449.00
Lactated RingerS Chai 6,780.00
Pepfar-Lamivudine/Zidovudine 150/300mg Viên  0.00
Lantus solostar 100UI/ml-3ml Bút 277,999.00
Laxazero 2g Lọ 178,800.00
Lenomid 10 Viên 2,300.00
Leolen Forte Viên 2,835.00
Levonor 1mg/1ml Ống 28,665.00
Lidocain Kabi 2% 20ml [2016] Lọ 10,474.00
Lidocain 40mg/2ml Ống 438.00
Lidocain 10%-38g[F] Chai 0.00
Lignopad Miếng 101,199.00
Lipidem 20% 250ml Chai  228,795.00
Lipofundin 250ml Chai 167,000.00
Lisoril 10mg Viên 740.00
Liverstad 70mg Viên 494.98
Losartan 25mg Viên 253.00
Lotrial S 200 Gói 6,800.00
Lovenox 60mg/0,6ml Ống 113,163.00
Mabthera Lọ 32,995,303.00
Magnesi sulfat kabi 15% 10ml Ống 2,415.00
Magrax 90mg Viên 1,890.00
Masak Viên 370.00
Mebufen 750 Viên 6,590.00
Meconer 500mcg Viên 459.00
Medrol [tab] 4mg Viên 983.00
Medrol 16mg Viên 3,672.00
Meko INH 150 Viên 152.00
Meloxicam 7,5mg Viên 57.00
Mephenesin 500 Viên 270.00
Metoran 10mg/2ml Ống 1,478.00
Metronidazol 100ml Chai 8,925.00
Metronidazol 250mg Viên 99.00
Mezamazol 5mg Viên 588.00
Miacalcic 50UI/1ml Ống 87,869.88
Mibecerex Viên 440.00
Midamox 1000 Viên 1,575.00
Midazolam-Hameln 5mg/ml Ống 15,056.00
Midactam 375mg Viên 3,898.00
Mildocap 25mg Viên 590.00
Mixtard 30 Flexpen Bút 149,998.80
Mizapenem 1g (*) Lọ 109,830.00
Mobic 15mg/1,5ml Ống 21,945.00
Mobic 7.5mg Viên 9,121.98
Mobic 15mg Viên 16,189.00
Moritius Viên 1,600.00
Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) Ống 2,940.00
Motilium M 10mg Viên 1,812.99
Mydocalm 150mg Viên 2,121.00
Mypara Extra Viên  963.00
Myvita Calcium 500 Viên 1,190.00
Naloxone-Hameln 0.4mg/ml Ống 38,325.00
NatriClorid 3% 100ml Chai  7,500.00
NatriClorid 0,9% 100ml Chai 6,825.00
Natrilix SR 1,5mg [2016] Viên 3,265.00
NatriClorid 0,9% & G5% 500ml Chai 9,765.00
Neoamiyu 200ml (*) Bịch 116,258.00
Neostigmin-Hameln 0,5mg/ml Ống 6,825.00
Neurontin 300mg [2016] Viên 11,316.00
Nicardipin Aguettant 10mg/10ml Ống 118,230.00
Nifedipin Stada 20mg Viên 540.00
Nisten 5mg Viên 3,145.00
Nivalin 2,5mg/1ml Ống 63,000.00
Nivalin 5mg Viên 21,000.00
Nucleo CMP inj Ống 49,000.00
Nucleo CMP Forte Viên 8,600.00
Nước cất ống nhựa Ống 546.00
Nutriflex peri 1000ml [*] Túi/2 ngăn 376,900.00
Ondem 8mg Viên 5,400.00
Onglyza 5mg Viên 17,310.00
Oribio Gói 2,100.00
Origluta 10ml Ống  2,384.99
Osetron 8mg/4ml Ống 7,650.00
Osmofundin 20% 100ml [F] Chai 0.00
Ostovel 75mg Viên 48,000.00
Otibone 1000 Gói 1,575.00
Oxacilin 1g Lọ 15,000.00
Panactol codein Plus Viên 590.00
Panalganeffer Codein Viên 996.00
Panadol viên sủi Viên 1,954.00
Pancuronium 4mg Ống 85,000.00
Paparin 40mg/2ml Ống 4,200.00
Paracetamol 500mg Viên 78.00
Paratramol Viên 6,900.00
Pepfar-Trioday (F) Viên 0.00
Pepfar-Lamividin 150mg [F] Viên 0.00
Pepfar-Aluvia 200mg/50mg [F] Viên 0.00
Pepfar-Tenofovir 300mg [F] Viên 0.00
Perfalgan 1g/100ml Chai 47,730.00
Peruzi 6,25mg Viên 714.00
Phenobarbital 10% (F) Ống 0.00
Philrogam 300mg Viên 2,320.00
Pipolphen 50mg/2ml [F] Ống 0.00
Povidin 4% 800ml chai  58,527.00
Povidon Iod 10% 500ml Chai 39,060.00
Povidone 90ml Chai 8,385.00
Pradaxa 110mg Viên 30,388.00
Pradaxa 75mg Viên 30,388.00
Praxilene 200mg Viên 4,515.00
Prazopro 40mg Viên 1,344.00
Precedex 100mcg/ml-2ml Lọ  487,620.00
Prednisolon 5mg-SP Viên 133.00
Prednisolon 5mg Viên 105.00
Prelone Viên 7,800.00
Privagin 100mg/2ml Ống 7,000.00
Progentin 200mg Viên 7,600.00
Propofol-Lipuro 1% 20ml Ống 49,560.00
Pulmicort Respules Ống 13,834.33
Pyrazinamide 500mg Viên 542.00
Remint S Fort Viên 250.00
Remicade 100mg Lọ 11,818,800.00
Rifampycin 300mg Viên 1,901.00
RingerFundin 500ml Chai 19,950.00
Risenat 70mg Viên 6,290.00
Rocaltrol  F Viên 0.00
Rocephin 1g [*] Lọ 181,440.00
Rotundin 30mg [F] Viên 0.00
Salazopyrine 500mg Viên 6,446.00
Savi Eperisone 50 Viên 1,100.00
SaviZentac Viên 690.00
Savi Sertraline 50 Viên 4,050.00
Savi Urso 300 Viên 8,290.00
Savi 3B Viên 1,400.00
Seretide Evohaler 25/250mcg Bình 293,618.50
Sevoran 250ml Chai 3,578,600.00
Sifrol 0,25mg (F) Viên 0.00
Simethicon Chai 14,000.00
Smoflipid 20% 100ml Chai 98,000.00
Sodium clorid 0,9% [2016] Chai 6,650.00
Soli-Medon 40mg Lọ 10,794.00
Solu-Medrol 500mg Lọ 207,580.00
Solu-Medrol 40mg Lọ 33,100.00
Sotraphar Notalzin 325mg Viên  61.99
Spreabac 1g [*] Lọ 10,378.00
Statripsine Viên 950.00
Sucrate Gel Gói 7,700.00
Sufentanyl-Hameln 50mcg/ml Ống 43,008.00
Sulbaci 1,5g Lọ 39,000.00
Sulperazone 1g [*] Lọ 205,000.00
Symbicort Turbuhaler Ống 286,440.00
Tacropic cream Hộp 214,900.00
Tanganil 500mg Viên 4,612.30
Targocid 400mg/3ml (*) Lọ 430,000.00
Tavanic 500mg/100ml [2016] (*) Chai 179,000.00
Tavanic 500mg Viên 36,550.00
Tizalon 4 Viên 2,500.00
Tehep-B Viên 2,500.00
Terpin Codein (F) Viên 0.00
Tetavax 0,5ml (F) Ống 0.00
Tetracyclin 1% 5g [F] Tube 0.00
Themaxtene Sp. chai  9,000.00
Thiochicod 8mg Viên 5,000.00
Tienam 500mg [*] Lọ 370,260.00
Tobramycin Kabi  Lọ 12,600.00
Topernak 150mg Viên 720.00
Unasyn [Inj] 1500mg Lọ 66,000.00
Unasyn [Tab] 375mg Viên 14,790.00
Uromitexan 400mg/4ml Ống 36,243.00
Valsarfast 80mg Viên 5,200.00
Vancomycin [*] Ống 30,450.00
Vashasan MR Viên  504.00
Vasomin 500mg Viên  307.00
Vasomin 1500mg Gói  1,883.00
Vastarel MR 35mg Viên 2,705.00
Venosan retard Viên 4,200.00
Ventolin 100mcg pray Chai 76,379.00
Ventolin Neb 2.5mg/2.5ml Ống 4,575.00
Viartril"S 1,5g [2016] Gói 14,259.00
Vicimadol 1g Lọ 20,980.00
Vicimlastatin 1g* [F]  Lọ 0.00
Vicoxib 200 Viên 397.00
Vinphyton 10mg/1ml Ống 2,100.00
Vinphacin 500mg/2ml [*] Ống 8,589.00
Vintrypsin 5000UI Lọ 4,780.00
Vinsolon 40mg Lọ 20,790.00
Vinzix 20mg/2ml Ống 1,449.00
Vitazovilin 2,25g [*] Lọ 79,880.00
Vitamin B1 250mg (F) Viên 245.00
Vitamin A-D [F] Viên 0.00
Vitarals Chai 11,991.00
Vitamin C [F] Viên 0.00
Viticalat 3,2g Lọ 98,000.00
Voltaren Pd. Tube 63,200.00
Volulyte IV 6% Chai 93,600.00
Xarelto 10mg Viên  58,000.00
Xylocain gel 30g jelly 2% Tube 55,600.00
Zantac 50mg Ống 27,708.00
Zentofen Viên 2,890.00
Zhekof 40mg Viên 740.00
Zinc 10mg Viên 345.00
Zinmax-Domesco 500mg Viên 2,178.00
Zinnat 500mg Viên 24,589.00
Zuryk Viên 370.00
AB.Glucosamin 500 Viên 3,800.00
Acephic 300 viên 12,800.00
Aclasta 5mg/100ml Lọ 6,890,000.00
Acnekyn 500mg Viên 630.00
Aescin Viên 3,130.00
Agimetpred 16 viên 2,450.00
Agimetpred 4 viên 640.00
Agostini viên 23,500.00
Alavox 90mg viên 8,000.00
Alcool 70 chai 2,560.00
Alegonat 70 viên 65,000.00
Alenta 70mg Viên 37,000.00
Allhical "Standard" 180ml Chai 152,200.00
Alpha S Viên 1,750.00
Amedolfen 100mg viên 5,380.00
Amino Plus chai 57,000.00
Amlor Tab 5mg viên 8,100.00
Apfu 200mg viên 16,000.00
Aquacel Ag 10x10cm miếng 133,000.00
Arbol 100 viên 6,940.00
Arcoxia 60mg viên 15,200.00
Arcoxia 90mg viên 16,700.00
Arcoxia 120mg viên 20,000.00
Arixib 60 viên 6,410.00
Arthroease 1,5g gói 6,410.00
Artrodar 50  Viên 13,300.00
Artrex viên 9,300.00
Assolox 500mg viên 33,000.00
Atarax 25mg Viên 2,160.00
AT Calci Sac gói 3,500.00
AT Calmax 500mg ống 4,800.00
Augmentin 1g Viên 19,400.00
Augmentin 625 Viên 12,750.00
Augtipha 625 viên 3,840.00
Ausbiobone Viên 4,830.00
Ayite 100mg viên 2,730.00
Balarat viên 6,900.00
Bamifen viên 1,650.00
Băng 0,1x10 Cuộn 25,500.00
Băng thun(0,75cmx4m) Cuộn 13,500.00
Băng thun(10cmx4m) Cuộn 16,500.00
Băng Urgotul 10x10 M 28,500.00
Băng Urgotul 10x12 SSD M 34,500.00
Băng cá nhân Miếng 300.00
Băng keo thun Urgo 4.5x6 Cuộn 68,000.00
Băng keo thun Urgo 4.5x8 Cuộn 94,000.00
Băng keo thun Urgo 4.5x10 Cuộn 114,500.00
Băng keo Pháp Cuộn 17,000.00
Bar h/60 Hộp 14,800.00
Bart 20mg viên 7,900.00
B Complex C Viên 278.00
Betaplast N 5mm, 10x10cm Miếng 102,000.00
Betaplast B 5mm, 10x10cm Miếng 107,000.00
Betaplast Silver 5mm, 10x10cm Miếng 188,000.00
Betaplast H 0,3mm, 10x10cm Miếng 46,500.00
Bilomag 80mg viên 7,250.00
Bio-cerin 50 viên 4,590.00
Bộ cảm ứng đo HA bộ 357,000.00
Bonone 0,25 Viên 4,370.00
Bostacet viên 4,380.00
Brexin 20mg Viên 8,100.00
Briozcal Viên 2,960.00
Brospecta 200mg viên 8,220.00
Brotilase viên 2,055.00
Busfan 8mg viên 4,800.00
Cadiflex 1500 gói 6,900.00
Calactate Viên 1,970.00
Calco 50ui Lọ 50,000.00
Calcium - Sandoz Viên 4,130.00
Calcium Corbiere  5ml Ống 3,350.00
Calcium Sandoz 600+D3 400 viên 4,610.00
CalciD-Soft viên 1,950.00
Calci D viên 370.00
Calcichew viên 1,420.00
Caorin viên 3,290.00
Catheter động mạch quay Bộ 315,000.00
Cavedil 500 Viên 2,800.00
Cecopha 500 viên 5,880.00
Cefdikon 300 viên 15,400.00
Celebrex 200mg Viên 12,700.00
Celenova 200 Viên 5,340.00
Celix - 200 viên 4,390.00
Ceviflo 400 viên 32,000.00
Chymodk 4.2mg viên 1,370.00
Chymodk 8.4mg viên 1,970.00
Cilavef 200mg viên 6,600.00
Ciprofloxacin 500 viên 570.00
Cisse 750 Viên 2,850.00
Clapra 40 viên 5,340.00
Clessol 40 Viên 4,940.00
Clipoxid 300 viên 1,970.00
Cloponas 250mg vien 5,250.00
Codalgin forte viên 3,350.00
Cofidec 200mg viên 9,720.00
Colchicine 1mg (VN) viên 1,090.00
Coltramyl 4mg Viên 4,030.00
Conoges 200mg viên 4,940.00
Coversyl 5mg Viên 6,000.00
Coxlec 200mg Viên 5,480.00
Cuine 1,5g Gói 4,930.00
Cybercef 750mg viên 17,400.00
Dacses 50 viên 5,340.00
Daflon 500mg Viên 3,580.00
Dalacin 300mg Viên 12,050.00
Dalfusin 75 Viên 10,380.00
Damrin 50 viên 8,000.00
Dasrocef 200 viên 14,900.00
Dây truyền dịch Sợi 11,000.00
Deonas 50 viên 1,420.00
Depo Medrol 40mg Ống 37,000.00
Diacerrein 50-HV viên 3,840.00
Diatrim 50mg viên 10,650.00
Diazepam 5mg viên 150.00
Dicarbo Tablet viên 2,630.00
Diclocare  30gr T 37,400.00
Digafil 5mg/100ml Lọ 3,264,000.00
Dinpocef 200 viên 14,900.00
Diprospan  Ống 51,200.00
Docarmin 50 viên 5,850.00
Dolchis 200mg Viên 4,720.00
Donaxib 5 Viên 3,270.00
Dosaff Viên 2,660.00
Drofen 150mg viên 325,000.00
Duoderm Extra Thin 10x10cm miếng 43,500.00
Dysport 500U/3ml Lọ 6,760,000.00
Edevexin 40mg Viên 5,340.00
Efferalgan Codein Viên 3,920.00
Efferalgan 150mg Gói 2,860.00
Efferalgan 500mg Viên 2,820.00
Egogabtin 300 viên 3,840.00
Egzysta 75mg viên 15,000.00
Eldine 200mg viên 4,300.00
Entexin 50mg viên 6,410.00
Epezan 50 Viên 1,730.00
Esrison 50mg Viên 1,610.00
Essividine 75 viên 10,650.00
Ethambutol 400mg Viên 1,150.00
Eto90 Viên 8,000.00
Etorica 120 viên 10,650.00
Etotab 60 Viên 6,950.00
Etowell vien 5,250.00
Farisant ống 3,270.00
Fastum Gel Tube 47,700.00
Fatig 10ml Ống 5,520.00
Feburic 80mg viên 27,000.00
Femoprazole 20 viên 6,500.00
Flexen gel Tube 102,000.00
Fonotim 500 Viên 5,400.00
Fosamax Plus 5600 viên 104,500.00
Fugentin viên 17,000.00
Fuxicure 400mg viên 11,700.00
Gac TT 8X10 Gói 13,500.00
Gastevin 30 viên 9,500.00
Gastech 20 viên 7,480.00
Gemico viên 6,900.00
Geofcobal 500 viên 2,630.00
Ginkor-forte Viên 3,360.00
Ginkgo 3000 viên 6,350.00
Glucotine Viên 4,560.00
Glupain fort 750mg viên 11,700.00
Goltomax Forte viên 2,740.00
Gòn 50g Gói 10,000.00
Gòn Tt 50g Gói 13,500.00
Goncal viên 2,140.00
GO-ON ống 671,000.00
Gramadol viên 7,140.00
Greatcet viên 5,340.00
Hancetax 500 viên 2,630.00
HCQ 200mg viên 4,920.00
Hornol viên 3,180.00
Humira 0.8ml lọ 15,505,000.00
Hyalgan 1% Ống 1,077,000.00
Hyronate Plus Ống 885,000.00
Ibrafen Siro Chai 28,800.00
Ibuprofen 200mg Viên 335.00
Idarac 200mg Viên 2,425.00
Ikofate 1g Viên 3,180.00
Infen 25 Viên 10,100.00
Ingaron 200mg viên 11,500.00
Inh 150mg Viên 174.00
Imedoxim 200mg viên 12,800.00
I-Pain 400mg viên 448.00
Japrolox 60 viên 4,950.00
Jointace vien 5,900.00
Joint Aid 500mg viên 3,710.00
Kefentech 30mg Gói 65,500.00
Kefodox 200 Viên 13,900.00
Kim số 18 Cái 450.00
Kimoral-S viên 2,300.00
Kononaz 500 mcg viên 2,190.00
Korulac 200 Viên 4,940.00
Koruan 50 Viên 2,410.00
L-Cid-D viên 6,400.00
Leflunomide 20mg viên 24,000.00
Leolen Forte viên 3,100.00
Levagim 500mg viên 5,860.00
Levotop 500mg viên 12,700.00
Lignopad G/2M 212,000.00
Livorax 8mg viên 8,850.00
Livorax 4 viên 5,340.00
Lizolid 600 viên 19,700.00
Locinvid 500mg viên 18,100.00
Locoxib 200mg viên 5,340.00
Lomebays 20 viên 2,510.00
Loxorox 60mg Viên 2,810.00
Lyrica 75mg Viên 18,900.00
Marixime 60 viên 6,200.00
Marixime 90 viên 7,600.00
M-Cobal 500 Viên 2,630.00
Mebaloget 500mcg viên 1,920.00
Mecabamol 750mg viên 3,000.00
Medoclor 500mg viên 17,000.00
Medrol 16mg Viên 4,000.00
Medrol tab 4mg vien 1,130.00
Meloflam 15 viên 5,150.00
Metilone 16 Viên 3,400.00
Menison 4 viên 835.00
Metalosa viên 5,650.00
Methylcobal Viên 3,850.00
Meton 500mg Viên 5,340.00
Miacalcic 50ui Ống 94,000.00
Mibelcam 15 viên 14,300.00
Mincom 500 viên 12,800.00
Mirgy 400 Viên 6,630.00
Mobic 15mg Ống 24,350.00
Mobic 7.5mg viên 9,750.00
Mobimed 15mg Viên 1,060.00
Mocerin 25mg viên 4,940.00
Mongor viên 6,400.00
Morecal Soft Viên 2,640.00
Mumcal 10ml Ống 3,730.00
Mydocalm 50mg Viên 1,330.00
Mydocalm 150mg Viên 2,330.00
Myomethol Viên 1,995.00
Myonal 50mg Viên 3,750.00
Nalgidon 200mg viên 4,940.00
Nalgidon 400 mg viên 6,900.00
Natecal D3 viên 4,390.00
Negacef 500 Viên 10,650.00
Neoexormin 80 viên 3,290.00
Neralfos 500mg viên 3,490.00
Neso viên 10,350.00
Neurontin 300 Viên 12,100.00
Neurogesic M viên 10,100.00
Neuralmin 75 viên 9,000.00
Next Gcal viên 5,380.00
Nivalin 5mg viên 22,000.00
Noremox 20mg viên 7,160.00
Noruxime 500 viên 13,300.00
Noton 500mg Viên 4,610.00
Nucleo Viên 9,200.00
Nucoxia 60 viên 6,700.00
Nuradre 400mg viên 5,200.00
Nutrios Viên 1,030.00
Okochi viên 3,290.00
Omeprisec 20mg viên 900.00
Opecerin 50mg viên 8,550.00
Opetrypsin viên 1,180.00
Optipan 50 Viên 10,100.00
Oracu 50 viên 8,000.00
Oridiner 300 viên 16,000.00
Orientfe 200mg viên 15,500.00
Ospex 600mg viên 4,050.00
Osteomed viên 3,730.00
Osvine 35 viên 52,000.00
Otibone Plus viên 5,000.00
Oxy già Chai 1,300.00
Oztis Viên 5,820.00
Panecox 60mg viên 6,410.00
Pantotab 40 Viên 5,850.00
Pantonix 40mg viên 6,410.00
Paracetamol 500mg Viên 188.00
Paracetamol 325mg viên 129.00
Paratramol viên 7,750.00
Paretoc 20mg viên 6,940.00
Pasafe 500 viên 1,920.00
Philduocet viên 6,840.00
Philmadol viên 6,410.00
Piascledine 300 viên 12,800.00
PM Kiddiecal viên 8,550.00
PM Remem 120mg viên 8,550.00
Podoxime 200mg viên 12,800.00
Poltrapa viên 7,800.00
Povidine Gạc M 8,000.00
Povidone 10%-20ml chai 3,300.00
Pradaxa 110 mg viên 32,500.00
Praxilèn 200mg Viên 4,960.00
Pregasafe 75 vien 8,630.00
Pregabalin Sandoz viên 12,600.00
Prega 100mg viên 10,150.00
Pregasafe 150mg viên 15,700.00
Pregasafe 50mg viên 10,000.00
Prepentin 150 Viên 19,600.00
Prepentin 75 Viên 14,300.00
Propain 500mg viên 5,100.00
Pulcet 40 viên 9,500.00
PVDiace 50mg viên 7,380.00
Pyrazinamid 500mg Viên 620.00
Quinotab 500 viên 13,800.00
Rabewell 20mg viên 5,400.00
Rabegil 20 viên 4,610.00
Rabepagi 20 viên 3,150.00
Rabesta 20 viên 6,950.00
Rabicad 20mg Viên 7,480.00
Rabicad 10 Viên 5,340.00
Rabzole 20 viên 5,340.00
Redbama 40mg viên 10,100.00
Reduze vien 7,480.00
Remebentin 100 viên 3,300.00
Reprat 40 Viên 16,000.00
Rexcal viên 3,400.00
Rezotum 750mg viên 13,400.00
Rezoclav viên 11,000.00
Rifapicin 300mg Viên 2,080.00
Rocaltrol 0.25 Viên 5,190.00
Ruzittu 100mg viên 4,940.00
Sadapron 100 viên 1,920.00
Samtricet viên 6,900.00
Sancefur 35mg viên 72,500.00
Satilage 750mg Viên 4,610.00
Savi Alendronate Forte viên 21,700.00
Sefpotec 200 viên 27,500.00
Seocem 50mg viên 9,500.00
Sinbre 50 Viên 7,480.00
Skaba 500 viên 15,900.00
Sodinir 300 viên 14,900.00
Stefane viên 4,940.00
Stinox 10mg Viên 5,380.00
Stockinette 3" Tấc 2,900.00
Stockinette 4" Tấc 3,400.00
Sucilat 750 Viên 27,700.00
Sumakin viên 14,600.00
Suntab 500mg viên 5,250.00
Supewitmin viên 3,290.00
Synadine 2mg  Viên 1,230.00
Synoxib 60 viên 6,410.00
Syringe 10ml Ống 1,300.00
Syring 3ml Cái 1,000.00
Syring 1ml Cái 1,000.00
Talmain Viên 3,050.00
Tamunix 300 viên 4,940.00
Taniki 80 viên 3,290.00
Tedavi Chai 162,000.00
Timiroitin Viên 3,840.00
Tonicalcium 5ml Ống 6,410.00
Torincox 60mg viên 6,410.00
Trebulos 70 viên 50,800.00
Trineuron Viên 1,520.00
Trinopast viên 10,650.00
Trixlazi viên 3,290.00
Tusligo 20mg viên 8,550.00
Ultracet Viên 8,550.00
Unamox viên 11,100.00
Unasyn 375 mg Viên 15,800.00
Urgoderm M 16,000.00
Vastarel 35mg Viên 2,720.00
Veinofytol 50mg viên 9,000.00
Venosan 50 Viên 4,600.00
Viansone 50mg viên 8,550.00
Viartril S 1,5g Gói 15,200.00
Vocfor 4mg Viên 9,400.00
Voltarene 50mg Viên 3,820.00
Voltarene 75mg Viên 6,610.00
Voltarene gel Tube 67,500.00
Voltarene 75mg Inj Ống 19,300.00
Xarelto10mg viên 62,000.00
Yuhan antiphlamine chai 101,000.00
Yuraf viên 6,960.00
Zantac 150mg Viên 5,000.00
Zentocox 60 Viên 8,770.00
Zentofen 100mg viên 3,170.00
Zinnat 125mg Viên 6,580.00
Zinnat 250mg Viên 14,050.00
Zinnat 500mg Viên 26,300.00
Zopanpra 40 Viên 4,940.00
Zostopain 60mg viên 1,619.00
Zydcox 90mg Viên 8,770.00

BV CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :