GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN BHYT

23:46, 10/08/2017

 

Screen_Shot_2017-08-11_at_10.35.32_AM

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH Phụ lục I
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  
     
 GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
 ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định             /QĐ-BVCTCH ngày            /       /2017 của Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình)
 
     
    Đơn vị: đồng
STT Các loại dịch vụ Giá tối đa bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương
A B C
1 Bệnh viện hạng I 39,000
2 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh) 200,000
3 Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) 120,000

Nguồn: Phòng TCKT
Admin
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :