Kết quả lựa chọn đơn vị trúng thầu giá quyền sử dụng mặt bằng làm dịch vụ căn tin 2023-2027

15:09, 28/04/2023

Ynh_man_hinh_2023-04-28_luc_15.08.27Ynh_man_hinh_2023-04-28_luc_15.08.36


Nguồn: Phòng HCQT
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp HCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :