Khoa Bệnh Học Cơ Xương Khớp

khoa BỆNH HỌC CƠ XƯƠNG KHỚP

Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP.HCM

* * *

Trưởng khoa: TsBsCKII Lê văn Thọ

 

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.30.40_PM_1

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.31.25_PM

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.32.02_PM

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.32.41_PM

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.33.02_PM

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.33.26_PM

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.33.39_PM