Khoa Cấp Cứu

 

khoa CẤP CỨU

Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP.HCM

Trưởng khoa: BsCKII Cao Thanh Trúc

Phó trưởng khoa: BsCKII Trần Phương

 

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.39.12_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.39.44_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.39.56_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.40.14_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.40.39_AM