Khoa Cột Sống A

KHOA CỘT SỐNG A

* * *

Trưởng khoa: Ts Bs Ngô Minh Lý

Phó trưởng khoa: BsCKII  Phạm Ngọc Công

Screen_Shot_2016-11-13_at_10.27.19_PM

Screen_Shot_2016-11-13_at_10.21.45_PM

Screen_Shot_2016-11-13_at_10.22.01_PM

Screen_Shot_2016-11-13_at_10.14.46_PM

BsCKII Phạm Ngọc Công là Phó trưởng khoa thay thế Ts Trần Quang Hiển (nghỉ việc)