Khoa dinh dưỡng

 

KHOA DINH DƯỠNG

Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP.HCM

* * *

Phó Trưởng khoa: Bs CKI Đinh Ngọc Phương

 

 I/ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH - BAN LÃNH ĐẠO KHOA:

       Tên khoa: KHOA DINH DƯỠNG thuộc Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình

       Địa điểm, trụ sở chính: 929 Trần Hưng Đạo, phường 01, quận 5, TP. HCM

       Quá trình thành lập và phát triển: Thành lập 08/09/2016 do BS CKII Hoàng Mạnh Cường giám sát

       Từ 25/09/2020: BsCKI Đinh Ngọc Phương là Phó trưởng khoa Dinh Dưỡng

 

II/ TỔ CHỨC NHÂN SỰ HIỆN TẠI                                    

       Tổng số viên chức: 03 (01 Bác Sĩ - 02 Điều Dưỡng)                               

       Chất lượng đội ngũ viên chức :

+ Trình độ chuyên môn:

  • BS chuyên khoa 1:  01                            
  • Điều Dưỡng trung cấp: 02

+ Ngọai ngữ:

  • Bằng C:  01
  • Bằng B:  01
  • Bằng A1:  01

Các tổ chức đảng, đoàn thể:  01 đoàn viên thanh niên, 03 đoàn viên công đoàn.

 

III/ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:

  1. Chức năng:

Khoa Dinh dưỡng - tiết chế chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Bệnh viện trong công tác tổ chức, thực hiện chăm sóc dinh dưỡng chất lượng cao nhất cho bệnh nhân, đẩy mạnh thực hành dinh dưỡng lâm sàng.

2.   Nhiệm vụ và Quyền hạn:

Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân.

Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đối với bộ phận chế biến trong bệnh viện.

Hội chẩn dinh dưỡng với các Khoa lâm sàng cho bệnh nhân nội trú.

Khám, tư vấn và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ngoại trú.

Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện công tác đào tạo về dinh dưỡng, tiết chế.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

 

IV/ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

Tham gia học chính trị “sống và làm việc theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh”, giao tiếp ứng xử, tình hình biển đảo.

Nắm vững và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong bệnh viện.

Đoàn viên thanh niên trong khoa tham gia tích cực trong công tác khám bệnh từ thiện tại vùng sâu vùng xa. Hướng dẫn bệnh nhân đến khám tại bệnh viện. Tham gia ngày chủ nhật xanh (sơn cầu thang, lan can, tổng vệ sinh toàn bệnh viện)

Tham gia hiến máu ngày tình thương 1/9 hàng năm và ủng hộ quỹ trợ giúp bệnh nhân nghèo của bệnh viện.

 

V/  MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2015- 2025

Tất cả bệnh nhân nằm viện được đánh giá tình trạng dinh dưỡng.

Bệnh viện cung cấp suất ăn trên 70% cho bệnh nhân nằm viện.

Thành lập phòng tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại trú.