Khoa Khớp

 

KHOA KHỚP

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TPHCM

* * *

Trưởng khoa: BsCKII Nguyễn Thái Thành

Phó trường khoa: BsCKII Đại Hoàng Ân

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.16.36_PM

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.17.24_PM

 

Từ 27/02/2020 Bs Đại Hoàng Ân là phó trưởng khoa Khớp thay thế Bs Tuyết Nhung.