Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TPHCM
* * *

Trưởng khoa: BsCKII Huỳnh Thị Linh Thu

Screen_Shot_2016-11-14_at_12.13.55_AM

Screen_Shot_2016-11-14_at_12.14.34_AM

Screen_Shot_2016-11-14_at_12.23.12_AM

Ynh_chYp_Man_hinh_2021-07-06_luc_11.23.42Bs CKII Huỳnh Thị Linh Thu (người đứng thứ tư từ bên trái đếm qua) là trưởng khoa