Khoa Phục Hồi Chức Năng

KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

* * *

Trưởng khoa: Nguyễn Thị Kim Oanh

 

Screen_Shot_2016-11-13_at_9.59.05_PM

Screen_Shot_2016-11-13_at_10.01.28_PM

Screen_Shot_2016-11-13_at_10.02.59_PM

Screen_Shot_2016-11-13_at_9.59.39_PM

Từ 27/02/2020 Bs Nguyễn Thị Kim Oanh là trưởng khoa PHCN