Kiến thức y học

VIÊM GÂN DẠNG NGÓN CÁI DÀI VÀ DUỖI NGÓN CÁI NGẮN (HỘI CHỨNG DE QUERVAIN)

VIÊM GÂN DẠNG NGÓN CÁI DÀI VÀ DUỖI NGÓN CÁI NGẮN (HỘI CHỨNG DE QUERVAIN)

22:15, 30/11/2016

Tác giả: Võ Hòa Khánh

    Viêm gân dạng ngón cái dài và duỗi ngón cái ngắn

HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY

HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY

23:31, 19/10/2016

Tác giả: BsCKII Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng    biểu hiện tê, rối loạn cảm giác ưu thế ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, teo cô mô cái....do thần kinh giữa bị chèn ép
BIẾN CHỨNG BÓ BỘT

BIẾN CHỨNG BÓ BỘT

23:14, 17/10/2016

Bài viết Biến chứng bó bột do BsCKII LÊ THÀNH PHƯƠNG -Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến thực hiện, mục đích để ngăn ngừa những biến chứng của bột bó.

SƠ CỨU CHI ĐỨT

SƠ CỨU CHI ĐỨT LÌA

23:04, 17/10/2016

Sơ cứu chi đứt lìa đúng cách sẽ giúp tăng thời gian VÀNG để khâu nối, giúp giảm nhiễm trùng và máu mất
SƠ CỨU CHẤN THƯƠNG CỘT

SƠ CỨU CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG

10:35, 11/12/2016

Tác giả: BsCKII Lê Thành Phương - Trưởng phòng chỉ đạo tuyến-chuyên khoa Cột sống

Screen_Shot_2016-12-11_at_1.59.59_PM