Pemberton

17:52, 20/01/2019

TạScreen_Shot_2019-01-18_at_3.55.26_PMScreen_Shot_2019-01-18_at_3.55.34_PM

.....................

Tải bài toàn văn tại đây Pemberton_osteotomy-Bs_Le_Viet_Can.pdf


Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tpHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :