Phiếu tóm tắt thông tin điều trị

20:49, 18/03/2022

Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_20.48.48Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_21.08.18

KHOA BỆNH HỌC

Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_20.57.51 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_21.11.00 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_21.12.15 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_21.13.24 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_21.14.50 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_21.15.45

Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_21.17.32 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_21.18.37Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_21.20.04 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_21.20.48Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_21.21.33 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_21.22.20

Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_21.23.10 

Phiếu thông tin điều tri bọc hoạt dịch.pdf

Phiếu thông tin điều trị bọc xương phồng máu.pdf

Phiếu thông tin điều trị bướu đại bào máng gân.pdf

Phiếu thông tin điều trị bướu lành sụn.pdf

Phiếu thông tin điều trị bướu nguyên bào sụn.pdf

Phiếu thông tin điều trị bướu sụn xương.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

KHOA CHI DƯỚI

Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_22.07.19 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_22.07.37 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_22.07.50 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_22.08.12 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_22.08.37

Phiếu thông tin điều trị DCCT, DCCS.pdf

Phiếu thông tin điều trị gãy cổ xương đùi.pdf

Phiếu thông tin điều trị gãy 2 xương cẳng chân.pdf

Phiếu thông tin điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi.pdf

Phiếu thông tin điều trị gãy thân xương đùi.pdf

-------------------------------------------------------------------------------

KHOA CHI TRÊN

Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_22.20.31 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_22.20.44 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_22.21.01 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_22.21.15 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_22.21.28

Phiếu thông tin điều trị lấy dụng cụ.pdf

Phiếu thông tin điều trị gãy đầu trên xương cánh tay.pdf

Phiếu thông tin điều trị gãy trật quanh nguyệt.pdf

Phiếu thông tin điều trị nội soi khớp vai.pdf

Phiếu thông tin điều trị thay khớp vaiI.pdf

----------------------------------------------------------

KHOA CỘT SỐNG A

Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_22.32.07 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_22.32.32 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_22.32.44 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_22.33.01 Ynh_man_hinh_2023-03-18_luc_22.33.14

Phiếu thông tin điều tri bệnh lý tuỷ và rễ cổ.pdf

Phiếu thông tin điều trị bướu xương sống.pdf

Phiếu thông tin điều trị thoát vị đĩa đệm CSTL.pdf

Phiếu thông tin điều trị gãy CSTL.pdf

Phiếu thông tin điều trị mất vững CSTL.pdf

----------------------------------------------------

KHOA CỘT SỐNG B

Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_00.56.12 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_00.56.34 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_00.56.53 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_00.57.10 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_00.57.28 

Phiếu thông tin điều trị gãy CSTL.pdf

Phiếu thông tin điều trị hẹp ống sống-TVĐĐ.pdf

Phiếu thông tin điều trị lao CS.pdf

Phiếu thông tin điều trị TVĐĐ CS cổ.pdf

Phiếu thông tin điều trị vẹo CS vô căn ở thanh thiếu niên.pdf

--------------------------------------------------

KHOA KHỚP

Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.14.09 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.14.23 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.14.36 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.14.52 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.15.05 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.15.21

Phiếu thông tin điều trị bệnh gút.pdf

Phiếu thông tin điều trị loãng xương.pdf

Phiếu thông tin điều trị thoái hoá khớp gối.pdf

Phiếu thông tin điều trị viêm khớp dạng thấp.pdf

Phiếu thông tin điều trị viêm khớp vẩy nến.pdf

-------------------------------------------

KHOA NHI

Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.29.28 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.29.45 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.30.05Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.30.25 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.30.38 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.30.53

Phiếu thông tin điều trị gãy trên 2 lồi cầu xương cánh tay.pdf

Phiếu thông tin điều trị gãy xương đùi.pdf

Phiếu thông tin điều trị hoại tử chỏm xương đùi.pdf

Phiếu thông tin đều trị trật khớp háng bẩm sinh.pdf

Phiếu thông tin điều trị vệo cột sống khởi phát sớm.pdf

Phiếu thông tin điều trị vẹo cột sống vô căn thiếu niên.pdf

--------------------------------------------------

KHOA VI PHẪU

Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.50.11 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.50.28 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.50.45 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.51.02 Ynh_man_hinh_2023-03-19_luc_18.51.22

Phiếu thông tin điều trị mất da bẹn.pdf

Phiếu thông tin điều trị vạt da liên cốt sau.pdf

Phiếu thông tin điều trị vạt da trên mắt cá ngoài.pdf

Phiếu thông tin điều trị tổn thương mạch máu chi.pdf

Phiếu thông tin điều trị vạt da chéo ngón.pdf

 

 

 


Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp HCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :