Phòng kế hoạch Tổng hợp

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

* * *

Trưởng phòng : BSCKII NGUYỄN VĂN AN

Ynh_chYp_Man_hinh_2022-06-09_luc_19.48.28

Ynh_chYp_Man_hinh_2022-06-09_luc_19.42.33