PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BV CTCH TPHCM

* * *

Trưởng phòng: BSCKII VÕ HÒA KHÁNH

1. Tên phòng:

Tiếng Việt: PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (P.QLCL)

Tiếng Anh: QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT (QAD)

2. Thông tin liên hệ: 

Điện thoại: 028-39235791 (Ext. 112); 028-38382008

3. Năm thành lập: 31/03 / 2014.

4. Giới thiệu:

Phòng Quản Lý Chất Lượng được thành lập theo Quyết định số 1101/QĐ-BVCTCH/TCCB do Giám Đốc bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình ký ban hành ngày 31/03/2014, là đơn vị quản lý chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc.

5. Tổ chức và nhiệm vụ của phòng quản lý chất lượng:

a)   Tổ chức

 • Các bộ phận
  • Ban phác đồ điều trị.
  • Ban an toàn người bệnh.
  • Ban khảo sát sự hài lòng của người bệnh.
  • Bộ phận quản lý 83 tiêu chí BV
  • Bộ phận quản lý sự cố y khoa
  • Bộ phận quản lý phản ánh, khiếu nại 
 • Nhân sự:
  • Thời kỳ 4/2014 - 2016
   • TS.BS.Trương Trí Hữu: Trưởng phòng
   • BS.Võ Hòa Khánh: Phó Trưởng phòng
   • CN. Phạm Thanh Thảo
  • Thời kỳ 2017 - 2018
   • ​BsCKII Võ Hòa Khánh: Trưởng phòng
   • CN Phạm Thanh Thảo: chuyên viên QLCL
   • CN Lê Thị Thủy: Điều dưỡng
   • Ls Trần Sơn Đông: Cộng tác
   • Bs CKI: Đinh Ngọc Minh: cộng tác
   • Bs Hà Đức Tuấn: Cộng tác
  • Thời kỳ 2019 - 11/2022
   • BsCKII Võ Hòa Khánh: Trưởng phòng
   • Ths Phạm Thanh Thảo: chuyên viên
   • Lê Thị thủy: Điều dưỡng
   • BsCKI Võ Duy Linh: Nhân viên
   • Ls Lê Vũ Thúy Hằng: Cộng tác
   • Nguyễn Ngọc Đan Châu: Chuyên viên
 • Từ 11/11/2022 - 19/10/2023:
  • BsCKII Võ Hòa Khánh: Trưởng phòng
  • Ths Phạm Thanh Thảo: Phó trưởng phòng
  • Lê Thị thủy: Điều dưỡng
  • BsCKI Võ Duy Linh: Nhân viên
  • Ls Lê Vũ Thúy Hằng: Cộng tác
  • Nguyễn Ngọc Đan Châu: Chuyên viên
 • Từ 20/10/2023 - Nay:
  • BsCKII Võ Hòa Khánh: Trưởng phòng
  • Ths Phạm Thanh Thảo: Phó trưởng phòng
  • ​Bs Nguyễn Anh Tuấn: Phó trưởng phòng
  • Lê Thị thủy: Điều dưỡng phụ trách Phản ánh khiếu nại - góp ý - đường dây nóng
  • BsCKI Võ Duy Linh: Nhân viên phụ trách SCYK
  • Ls Lê Vũ Thúy Hằng: Cộng tác
  • Nguyễn Ngọc Đan Châu: Chuyên viên

b)  Nhiệm vụ:

 • Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.
 • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa/ phòng.
 • Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
 • Phối hợp với các khoa/ phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo các  vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.
 • Làm đầu mối phối hợp với các khoa phòng giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và hình thành chỉ số hài lòng của bệnh nhân đối với BV
 • Thu thập tổng hợp phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng BV, phối hợp với bộ phận thống kê, phòng IT của BV để đưa ra chỉ số chất lượng BV
 • Tổ chức đánh giá chất lượng BV qua bộ tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế ban hành
 • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh
 • Thành lập các bộ phận như: Ban phác đồ điều trị, Ban an toàn người bệnh, ban an toan môi trường và an ninh trật tự BV, Ban khảo sát sự hài lòng người bệnh, Ban ứng dụng công nghệ thông tin.

 

ĐỊNH HƯỚNG

 • Là phòng đạt chuẩn về chất lượng trong giải quyết các vấn đề về QLCL
 • Là phòng chức năng luôn hoàn thành các nhiệm vụ do BGĐ đề ra
 • Kết hợp hài hòa với các khoa phòng để cùng nhau đoàn kết xây dựng một gia đình CTCH lớn mạnh

1

Tập thể phòng QLCL

Nhân sự hiện tại của phòng QLCL:

 1. Bs CKII Võ Hòa Khánh: Trưởng Phòng
 2. Ths Phạm Thanh Thảo: Phó trưởng phòng
 3. BsCKII Nguyễn Anh Tuấn: Phó trưởng phòng
 4. BsCKI Võ Duy Linh: Nhân viên
 5. Bà Lê Thị Thủy: Cử nhân điều dưỡng
 6. Bà Lê Vũ Thúy Hằng: Luật sư
 7. Bà Nguyễn Ngọc Đan Châu: Chuyên viên