PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

* * *

Trưởng phòng: Kỹ sư Trương Thanh Bình

 

                         

1.Lịch sử phát triển:

-Năm 1996: Được thành lập theo qui chế của Bộ Y Tế với tên gọi “Phòng Vật tư và Thiết Bị Y Tế”

-Năm 2004: Do có sự thay đổi nhân sự nên được chuyển thành tên “Tổ Vật tư Thiết Bị Y Tế”

-Năm 2007: Do nhu cầu tính chất của công việc nên được chính thức với tên “Phòng Vật tư - Trang thiết bị Y tế” đến nay.

 

2.Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

-BS Phan Quốc Vũ                Trưởng phòng

-BS Huỳnh Mạnh Nhi          Phó phòng

-Ngô thị Lành                        Điều dưỡng trưởng

 

3.Cơ cấu nhân sự: gồm 06 nhân viên

01 kỹ sư điện tử

01 cử nhân kinh tế

01 kỹ sư cơ khí

01 kỹ sư kỹ thuật y sinh

01 thạc sĩ Kế toán

01 dược sĩ Trung cấp

 

  1. Tổ chức nhân sự hiện tại:

            - Trưởng phòng: Ông. Trương Thanh Bình

            - Phó trưởng phòng: Bà. Trần Kim Sang

  1. Hoạt động chuyên môn:

Những năm đầu mới thành lập, các nhân viên chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo chuyên môn về trang thiết bị.

Trong quá trình học tập từ các đồng nghiệp tại các bệnh viện khác, các kỹ sư của Công ty thiết bị y tế, sách chuyên ngành, không ngừng tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành tốt các công việc được giao.

   Chức năng và nhiệm vụ của phòng Vật tư Trang Thiết Bị Y Tế:

-Quản lý kho dụng cụ thiết bị y tế.

-Quản lý kho vật tư tiêu hao y tế.

-Quản lý kho .

-Quản lý kho viện trợ.

-Xem xét theo dõi dụng cụ thiết bị thanh lý.

-Tham mưu cho Ban Giám đốc quản lý thiết bị dụng cụ y tế.

-Tổng hợp các kế hoạch dự trù trang thiết bị của các khoa theo văn bản của Sở Y Tế để mua sắm.

-Tham gia các buổi đấu thầu theo qui định của nhà nước.

 Ngoài ra Phòng Trang thiết bị có mở thêm Cửa hàng dụng cụ y khoa để phục vụ cho các bệnh nhân

 Phòng Vật tư - Thiết Bị Y Tế mỗi năm đều đạt  được “Tập Thể Lao Động Tiên Tiến”

 

  1. Mục tiêu và phương hướng  năm 2015 – 2020:
  • Tiếp tục học tập, nghiên cứu và học hỏi không ngừng để hoàn thành tốt công việc hơn.

-Tham gia các buổi học chuyên môn, chính trị và các buổi học tập chuyên đề khác.

  • Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ - viên chức, tăng cường giáo dục rèn luyện y đức, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ynh_chYp_Man_hinh_2021-07-08_luc_21.51.27

Tập thể phòng vật tư trang thiết bị y tế, kỹ sư Trương Thanh Bình - trưởng phòng (người đứng thứ tư từ bên trái đếm qua)