Quy chế quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Y tế đi nước ngoài

20:38, 08/06/2022

Ngày 06 tháng 6 năm 2022 Sở Y tế đã ban hành quyết định số 2717/QĐ-SYT về Quy chế quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Y tế đi nước ngoài (đính kèm).

Nay Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thông tin đến viên chức, người lao động thuộc đơn vị để nắm thông tin và thực hiện đúng quy định về việc đi nước ngoài.

2717.QD.SYT_06062022_Quy_che_quan_ly_xet_duyet_CC_VC_NLD_thuoc_SYT_di_NNg.pdf


Nguồn: Phòng Tổ chức Cán bộ
Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh hình TpHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :