Sách CTCH (E-BOOK)

Hand book of fractures
Công khai

Hand book of fractures

23:00, 03/10/2018

Các đồng nghiệp muốn toàn văn ebook này, xin cho biết thông tin vè Bạn và gởi email theo địa chỉ bvctchtphcm@gmail.com.

Chi tiết
SURGICAL WOUND HEALING AND MANAGEMENT
Công khai
ROCKWOOD AND GREEN'S 2015
Công khai

ROCKWOOD AND GREEN'S 2015

18:55, 06/05/2017

Cám ơn BS PHAN DUY TIẾN, BS NGUYỄN ANH TUẤN đã chia sẻ ebook này cho Website BV.  Các đồng nghiệp muốn toàn văn ebook này, xin cho biết thông tin vè Bạn và gởi email theo địa chỉ bvctchtphcm@gmail.com.

Chi tiết
Master Tech Ortho Surg Pedia 1st ed - PEDIATRICS
Công khai

Master Tech Ortho Surg Pedia 1st ed - PEDIATRICS

07:41, 25/03/2017

Sách do Bs Phan Trần Đức chia sẻ, Lấy ebook qua: phantranster@gmail.com, huynhmanhnhi@gmail.com, bskhanh131172@gmail.com, bvctchtphcm@gmail.com.
Chi tiết

Giới hạn tin theo ngày :