THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2021 - LỚP "KỸ THUẬT NẮN BÓ BỘT CHI TRÊN", LỚP "CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH" VÀ LỚP "VI PHẪU TẠO HÌNH CƠ BẢN"

16:48, 15/01/2021


Nguồn: Phòng Chỉ Đạo Tuyến
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :