Thư viện

Tên file Kích thước Ngày đăng Tải về
Nghị định 146/2018 của Chính phủ qui định về tham gia BHYT3.7 MB12/01/2019
Thông tư 30/2018/TT-BYT về thanh toán BHYT -Điệu kiện thanh toán thuốc hóa - dược : Áp dụng từ 01/01/201910.7 MB12/01/2019
Thông tư 01/2011/TT-BNV: Hướng dẫn thể thức và trình bày văn bản1.2 MB18/07/2018
KY YEU HOI NGHI CHAN THUONG CHINH HINH TPHCM LAN THU 244.8 MB18/07/2017
Tennis elbow và VLTL-BÙI KIM HẰNG - PHÓ KHOA VLTL29.7 KB14/12/2016
Bảng giá dịch vụ y tế áp dụng từ tháng 11/20164.1 MB11/12/2016
Sơ cứu chấn thương cột sống - BsCKII Lê Thành Phương3.7 MB11/12/2016
Những qui định chi tiết về một số vấn đề liên quan đến công tác thi đua khen thưởng cuối năm 20164 KB11/11/2016
Nhân 2 trường hợp gãy thân xương đùi điển hình được điều trị bảo tồn tại BVĐK Tuy An-Phú yên-Hội nghị bột 20144.7 MB28/10/2016
Nhân một trường hợp dập nát chi trên do máy cuốn17.1 MB28/10/2016