Which types of fixators for open fracture

15:46, 23/01/2020

 

 

Screen_Shot_2020-01-23_at_15.47.26..................................................................

Screen_Shot_2020-01-23_at_15.47.47

 

File dung lượng khá lớn, các ACE đồng nghiệp muốn bài toàn văn hãy gởi email vào địa chỉ: bvctchtphcm@gmail.com. Trân trọng

 

 


Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :