WORKSHOP-TẬP HUẤN

World PULM #10, 14th March, ZOOM 588 207 5920, NO password, 1pm Spain
Công khai

World PULM #10, 14th March, ZOOM 588 207 5920, NO password, 1pm Spain

23:25, 22/02/2021

World PULM #10, 14th March, ZOOM 588 207 5920, NO password, 1pm Spain, giờ Việt Nam là 7PM
Chi tiết
CÁC BÀI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN THOÁI HÓA KHỚP GỐI THÁNG 11/2017 - TIẾNG ANH
Công khai

CÁC BÀI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN THOÁI HÓA KHỚP GỐI THÁNG 11/2017 - TIẾNG ANH

18:52, 22/11/2017

Các Anh/Chị đồng nghiệp có thể tải bài giảng về tham khảo. TRÂN TRỌNG
Chi tiết
BÀI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỦA ĐOÀN ÚC 14/11-15/11/2016
Công khai

BÀI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỦA ĐOÀN ÚC 14/11-15/11/2016

21:15, 14/11/2016

Các Anh / Chi đồng nghiệp có thể tải bài giảng của các Giáo sư - Bác sĩ của lớp tập huấn về tham khảo. Trân trọng
Chi tiết

Giới hạn tin theo ngày :