KHOA DƯỢC

Thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

21:02, 11/04/2022

13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2022 (thứ năm) tại Hội trường A - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.