HỘI NGHỊ KHKT NĂM 2017

CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP NGÀY 10/05/2017
Công khai

CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP NGÀY 10/05/2017

10:01, 11/05/2017

Giáo sư người Pháp với Workshop về khớp háng chuyển động đôi QUATTRO PNP
Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP NGÀY 11/05/2017
Công khai

CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP NGÀY 11/05/2017

14:09, 11/05/2017

Gíao sư TÔN TRẦN với workshop thay khớp háng và khớp gối.
Chi tiết

Giới hạn tin theo ngày :