LÊ THỊ THUỶ

LÊ THỊ THUỶ

Phó bí thư Đoàn thanh niên

Sơ lược