NGUYỄN TẤN BẢO ÂN

Bác sĩ Bộ môn Tạo hình-Thẫm mỹ trường ĐHYD TPHCM

Thạc sĩ Bác sĩ chuyên ngành CTCH


Bác sĩ điều trị tại khoa Vi phẫu Tạo hình


GIảng viên Bộ môn Tạo hình - thẫm mỹ của trường ĐHYD TPHCM