TRẦN CÔNG TƯỜNG

TRẦN CÔNG TƯỜNG

Bác sĩ điều trị

Bs CHuyên khoa II chuyên ngành CTCH

Bs khoa VI phẫu Tạo hình

Sơ lược