BỎ QUÊN

14:57, 12/05/2018

Bảo vừa tỉnh thuốc mê sau cuộc mổ dài, cậu thở phào, cảm thán :"ƠN TRỜI, CUỐI CÙNG CŨNG XONG!


trang.ctxh
TAG:
Ý kiến của bạn