Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

20:00, 15/03/2023

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thông báo công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông báo bao gồm kết quả lựa chọn và kết quả chấm điểm. Các Anh/Chị muốn xem chi tiết vui lòng nhấn vào đường link bên dưới.

Trân trọng ./.

    Thông báo lựa chọn nhà thầu.pdf


Nguồn: Phòng Hành chánh Quản trị
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp HCM
TAG:
Ý kiến của bạn