Mẫu báo cáo sự cố y khoa

10:02, 17/12/2016

MẪU BÁO CÁO SỰ CỐ

SỰ CỐ Y KHOA NGÀY:

1.HÀNH CHÁNH

 • Họ và tên người bệnh:                                           Tuổi:               Nam/nữ:        
 • Mã bệnh án:
 • Chẩn đoán:
 • Nơi xảy ra sự cố:
 • Ngày xảy ra sự cố:                                                  Thời gian báo cáo:
 • Hỉnh thức khám chữa bệnh:

o Cấp cứu                                                     o Chương trình (BHYT)    

                        o Yêu cầu                                                     o Chương trình (Thu phí)

 • Sự cố xảy ra ở giai đoạn:

          o Tiền phẫu                                      o Tiền mê                 o Tiền phẫu

          o Trong lúc phẫu thuật                   o Hậu phẫu              o Tái khám

          o Khác:..................................

 • Ê kíp điều trị / phẫu thuật:
  1. Bác sĩ điều trị / phẫu thuật:
  2. Bác sĩ gây mê:
  3. Kỹ thuật viên:
  4. Điều dưỡng:
  5. Khác:
 1. PHÂN NHÓM SỰ CỐ
  • Liên quan sử dụng thuốc o
  • Liên quan đến truyền máu o
  • Liên quan đến phẫu thuật o
  • Liên quan đến kỹ thuật chăm sóc o
  • Liên quan đến sử dụng trang thiết bị o
  • Liên quan thông tin và giao tiếp o
  • Liên quan đến môi trường chăm sóc o
  • Khác : o ……………………………..
 2. MỨC ĐỘ TAI BIẾN
 • Tai biến nặng
  • Phải cấp cứu o
  • Phải can thiệp lớn về điều trị nội khoa/ngoại khoa o
  • Gây mất chức năng vĩnh viễn o
  • Tử vong o
 • Tai biến nhẹ
  • Không cần điều trị o
  • Điều trị tối thiểu o

 

 

 1. TÓM TẮT DIỄN BIẾN SỰ CỐ

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 1. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SỰ CỐ

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

                                                                                   Người viết báo cáo

 

Có thể tải file về Mau_su_co_1.doc

 

 

 

                                                                                   


Nguồn: QLCL
TAG:
Ý kiến của bạn