Activities - Events

CƠ SỞ 2 CỦA BV CTCH

CƠ SỞ 2 CỦA BV CTCH

21:12, 18/11/2023

Địa chỉ: 201 Phạm Viết Chánh,phường Nguyễn Cư Trinh, Quận I. Bắt đầu hoạt động từ ngày 20/11/2023

Lịch khám bệnh

Lịch khám bệnh

23:02, 09/05/2022

 
CƠ SỞ 2 CỦA BV CTCH

CƠ SỞ 2 CỦA BV CTCH

21:18, 18/11/2023

Địa chỉ: 201 Phạm Viết Chánh,phường Nguyễn Cư Trinh, Quận I. Bắt đầu hoạt động từ ngày 20/11/2023

CƠ SỞ 2 CỦA BV CTCH

CƠ SỞ 2 CỦA BV CTCH

21:12, 18/11/2023

Địa chỉ: 201 Phạm Viết Chánh,phường Nguyễn Cư Trinh, Quận I. Bắt đầu hoạt động từ ngày 20/11/2023