Thông báo về việc tiếp công dân của BV Chấn thương Chỉnh hình

10:25, 18/06/2020

   Bệnh viện CTCH tổ chức tiếp công dân định kỳ và thường xuyên, mọi thắc mắc của bệnh nhân đều được đáp ứng hoạc giải đáp một cách thỏa đáng. Để thuận lợi cho bệnh nhân và mọi công dân, Giám đốc BV CTCH ban hành qui định, qui chế và quyết định tiếp công dân, hãy nhấn các đường link bên dưới để xem chi tiết. Trân trọng

Qui_che_tiep_cong_dan.pdf

Qui_trinh_tiep_cong_dan.pdf

Qui dinh_ve_to_tiep_cong_dan_thuong_xuyen.pdf


Nguồn: Phòng Quản lý Chất lượng
Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn