THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THÁNG 12/2023

16:27, 14/01/2024

Truyền thông chính sách trong lĩnh vực y tế:

- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/09/2020 về qui định xử phạt vu phạm hành chính trong lĩnh vựic y tế

Quyết định số 1294/QĐ-BYT của BYT ngày 19/05/2022 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện chức lược quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025

Kế hoạch số 2689 /KH - UBND của UBND ngày 03/08/2022 về triển khai thực hiện chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn thành phố

Công văn số 1597/SYT-NVY ngày 09/03/2023 của SYT về tăng cường phòng chống tay chân miệng

Cong vân số


Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TpHCM
TAG:
Ý kiến của bạn