THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2019: LỚP KỸ THUẬT BỘT-CHUYÊN KHOA CƠ BẢN CTCH VÀ LỚP VI PHẪU CƠ BẢN

05:09, 12/03/2019

Screen_Shot_2019-03-13_at_12.08.30_PMScreen_Shot_2019-03-13_at_12.08.43_PMScreen_Shot_2019-03-13_at_12.08.52_PM

Tải file về tại đây : /Thong bao tuyen sinh nam 2019.pdf


Nguồn: Phòng Chỉ đạo tuyến
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn