Ca hay

Ca hay tháng 03/2018 Một trường hợp đứt lìa bàn tay do cưa cắt

Ca hay tháng 03/2018 Một trường hợp đứt lìa bàn tay do cưa cắt

00:22, 06/04/2018

PTV: ThsBs Nguyễn Ngọc Thạch
 
CA HAY THÁNG 08: CỨU SỐNG CẲNG CHÂN CHO CỤ ÔNG 69 TUỔI BỊ MÁY CẮT CỎ CẮT GẦN LÌA CẲNG CHÂN.

CA HAY THÁNG 08: CỨU SỐNG CẲNG CHÂN CHO CỤ ÔNG 69 TUỔI BỊ MÁY CẮT CỎ CẮT GẦN LÌA CẲNG CHÂN.

11:17, 03/09/2017

PTV: BS CKII VÕ HÒA KHÁNH, THỜI GIAN MỔ 4 TIẾNG

 

NỐI ĐỨT LÌA CỔ TAY

NỐI ĐỨT LÌA CỔ TAY

21:27, 01/08/2017

Ca hay tháng 05: Nối đứt lìa 4 ngón tay

Ca hay tháng 05: Nối đứt lìa 4 ngón tay

22:02, 07/06/2017

Tác gỉả: Bs Phan Dzư Lê Thắng khoa Vi Phẫu Tạo Hình 

Giới hạn tin theo ngày :