KHÁNH THÀNH THƯ VIỆN MỚI

15:55, 17/06/2017

Screen_Shot_2017-06-17_at_3.56.07_PM

Screen_Shot_2017-06-17_at_3.56.17_PMScreen_Shot_2017-06-17_at_3.56.28_PM

Screen_Shot_2017-06-17_at_4.00.37_PMScreen_Shot_2017-06-17_at_4.00.53_PMScreen_Shot_2017-06-17_at_4.01.03_PMScreen_Shot_2017-06-17_at_4.01.17_PMScreen_Shot_2017-06-17_at_4.01.30_PMScreen_Shot_2017-06-17_at_4.01.43_PMScreen_Shot_2017-06-17_at_4.01.53_PMScreen_Shot_2017-06-17_at_4.02.14_PM

FullSizeRender-22

Xem tin được phát trên kenh VTChttps://www.youtube.com/watch?v=Q1PD2anc2u8


Nguồn: TRẦN THỊ MINH TUYỀN (PHÒNG KHTH)
Admin
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :