Thi tuyển dụng- vòng 2 -phần thực hành trên máy tính các chức danh

06:24, 05/11/2016

Screen_Shot_2016-11-16_at_6.33.02_AM

Các Bác sĩ đang thi thực hành "thực hiện 3 toa thuốc trên các bệnh chuyên khoa" trong một thời gian cố định

Screen_Shot_2016-11-16_at_6.32.52_AM

Screen_Shot_2016-11-16_at_6.32.44_AM

Các kỹ thuật viên, điều dưỡng đang thi thực hành trên máy tính

 


admin
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :