Thi tuyển vòng 1 chức danh Bác sĩ - phần lý thuyết - ngày 02/11/2016

19:57, 02/11/2016

 

Screen_Shot_2016-11-15_at_8.04.17_PMBan tổ chức đang chuẩn bị cho cuộc thi của các Bác sĩ

Screen_Shot_2016-11-15_at_8.04.39_PM

Các bác sĩ đang tập trung làm bài thi

Screen_Shot_2016-11-15_at_8.04.29_PM

BsCKII Huỳnh Mạnh Cường -PGĐ BV kiểm tra kỳ thi của các Bác sĩ


admin
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :