Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG BÁC SĨ

TUYỂN DỤNG BÁC SĨ

16:59, 18/06/2017

THI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

THI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

18:41, 07/05/2017

THI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

THI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

09:31, 27/04/2017

TUYỂN DỤNG 2017

TUYỂN DỤNG 2017

22:16, 21/03/2017

Thời gian nộp hồ sơ: 27/03 - 14/04/2017.  Tuyển 05 Bs CTCH, 2 Bs CĐHA, 1 Bs gây mê ...
DANH SÁCH BÁC SĨ TRÚNG TUYỂN

DANH SÁCH BÁC SĨ TRÚNG TUYỂN

16:20, 15/12/2016

smileylaughlaugh CONGRATULATION   ALL  smileylaughlaugh

 


Giới hạn tin theo ngày :