aaa

08:42, 16/01/2020

TenLoaiThu Ten ThongTu 37 TenThongTu02  dongia
01 01 2020 
 DonGiaBHYT
20 08 2019 
Khám bệnh Khám bệnh Khám bệnh                    38,700                                38,700  
Xét nghiệm Khí máu Khí máu                  215,000                              215,000  
Xét nghiệm Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công) Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công)                    34,600                                34,600  
Xét nghiệm Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis                    43,100                                43,100  
Xét nghiệm Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…)                    56,000                                56,000  
Xét nghiệm Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke)                    12,600                                12,600  
Xét nghiệm Thời gian máu đông Thời gian máu đông                    12,600                                12,600  
Xét nghiệm Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động                    63,500                                63,500  
Xét nghiệm Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi                    41,700                                41,700  
Xét nghiệm Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT)                    40,400                                40,400  
Xét nghiệm Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công                    36,900                                36,900  
Xét nghiệm Treponema pallidum RPR định tính Treponema pallidum RPR định tính                    38,200                                38,200  
Xét nghiệm Tổng phân tích nước tiểu Tổng phân tích nước tiểu                    27,400                                27,400  
Xét nghiệm Tìm tế bào Hargraves Tìm tế bào Hargraves                    64,600                                64,600  

Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn