DANH SÁCH ĐƠN GIÁ THUỐC VÀ VẬT TƯ

22:13, 15/02/2022

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình công khai danh sách đơn giá thuốc và vật tư.

Muốn xem chi tiết, Anh/Chị vui lòng nhấn vào link đính kèm 2022_Danh sach đơn giá thuốc và vật tư.xlsx

Trân trọng ./.


Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán
Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh hình TpHCM
TAG:
Ý kiến của bạn