HAND FLAPS

09:42, 30/11/2016

Screen_Shot_2016-11-30_at_9.51.51_AM

Gời email theo địa chỉ bskhanh131172@gmail.com (Bs Võ Hòa Khánh) để lấy bài toàn văn nếu Bạn là người yêu thích vạt da vi phẫu ngón tay - bàn tay


Võ Hòa Khánh
TAG:
Ý kiến của bạn