Scencitic research

TRẬT KHỚP ỨC ĐÒN
Public

TRẬT KHỚP ỨC ĐÒN

10:32, 15/03/2017

Báo cáo viên: BsCKII Nguyễn Hữu Thạnh
Detail
TRẬT KHỚP VAI TÁI HỒI
Public

TRẬT KHỚP VAI TÁI HỒI

10:55, 23/12/2016

Tác giả: BsCKII Phạm Thanh Tân liên hệ số 0918.666.100 để trao đổi chuyên môn. Trân trọng
Detail
Hospital for trauma and Orthopaedics
Private

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

16:07, 05/11/2016

Các bài viết trong chuyên mục này là những báo cáo khoa học đã được thông qua bởi Hội đồng chuyên môn cấp cơ sở của BV. Tuy vậy tất cả bài viết đều mang tính tham khảo, các đồng nghiệp khi xem nếu cần biết chi tiết nên liên hệ với Tác giả. Trân trọng cám ơn

Detail
Hospital for trauma and Orthopaedics
Public

DIỄN ĐÀN CƠ XƯƠNG KHỚP

16:03, 05/11/2016

Các bài viết trong chuyên mục này là những báo cáo trong diễn đàn CXK của BV. Tuy vậy tất cả bài viết đều mang tính tham khảo, các đồng nghiệp nếu cần nên liên hệ với Tác giả. Trân trọng cám ơn

Detail