Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

13:05, 25/03/2019

NDĐT - Tối 23-3, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập (26-3-1931 - 26-3-2019) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019.

 


2603

Tuyên dương và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 72 cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và tỉnh Hà Tĩnh dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giành sự quan tâm, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu lãnh đạo, rèn luyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn chứng tỏ bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ đảng giao, không ngại khó khăn gian khổ, thật sự là hạt nhân chính trị thanh niên Việt Nam, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học XHCN của thanh niên Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển bảo vệ chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ đang đòi hỏi thế hệ trẻ phải nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn, trưởng thành nhanh hơn, góp phần cải thiện năng suất lao động, nâng cao giá trị sản phẩm Việt Nam, mang tinh thần đổi mới sáng tạo cho quốc gia khởi nghiệp, để có thể đáp ứng sự tin cậy của đảng, của nhân dân. Do đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần làm tốt hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng dân tộc của các thế hệ thanh niên Việt Nam; nâng cao chất lượng các phong trào hành động gắn với thực tiễn cuộc sống và những mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, hội nhập. Sự nghiệp đổi mới đòi hỏi thanh niên Việt Nam phải nuôi dưỡng hoài bảo lớn, có khát vọng mãnh liệt cho một đất nước phát triển bền vững cho cuộc sống của nhân dân...

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn, Lê Quốc Phong nhấn mạnh: Lịch sử cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX đã ghi dấu những mốc son chói lọi, những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những chiến công đó gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, trong đó có vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ. Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Những thành quả, những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam qua từng thời kỳ đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của tuổi trẻ Việt Nam “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, khẳng định son sắt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Khẳng định, việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là nghĩa vụ, trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt của trái tim và khối óc của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tại lễ kỷ niệm, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tuyên dương và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 72 cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác và có nhiều cống hiến trong công tác đoàn, phong trào thanh thiếu niên.

 

 

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/39601402-ky-niem-88-nam-ngay-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-minh.html

 

 

 

 

 


BỆNH viện Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn