PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 

I. TỔ CHỨC VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 1. Lịch sử phát triển Phòng Điều dưỡng:

Thực hiện Quyết định 570/BYT/QĐ ngày 14/7/1990 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định thành lập Phòng Y tá – Điều dưỡng trong các bệnh viện toàn quốc, ngày 16 tháng 4 năm 1991 Giám đốc Trần Lý Nam Anh đã ký Quyết định số 31/QĐ/CTCH thành lập Phòng Y tá - Điều dưỡng Trung  tâm Chấn thương Chỉnh hình (tách ra khỏi Phòng Y vụ) với nhân sự 01 trưởng phòng và 05 giám thị.

* Trưởng phòng Điều dưỡng qua các thời kỳ:

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên ( 1991 – 1994)
 • Bà Nguyễn Ngọc Hải (1994 – 2004)
 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Chinh (2004 đến nay 2016)

* Phó phòng Điều dưỡng qua các thời kỳ:

 • Bà Nguyễn Thị Dưỡng (1994 - 1998 )
 • Bà Đoàn Thị Vĩnh Nghiệp ( 2000 – 2005)
 • Ông Hồ Văn Chính (2013 đến nay 2016)

* Hiện nay, nhân viên Phòng Điều dưỡng gồm có:

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Chinh – Trưởng phòng
 • Ông Hồ Văn Chính – Phó phòng (kiêm nhiệm ĐDT Phòng Hồi sức – Săn sóc đặc biệt)
 • Bà Huỳnh Thị Phương Thảo
 • Ông Bùi Bảo Vinh
 1. Tổ chức:

Quản lý nhân lực:

Tổng số nhân viên:                520 người

Trong đó:

                        - Điều dưỡng:              310                         - Dược sĩ trung học:         24

                        - Kỹ thuật viên:             89                           - Dược tá:                         01

                        - Y sĩ:                           08                           - Hộ lý – Y công:               88

 1. Nhiệm vụ Phòng Điều dưỡng:
 • Phòng Điều dưỡng là phòng chức năng trong bệnh viện, chỉ đạo nghiệp vụ chăm sóc, quản lý hệ thống điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý và y công toàn bệnh viện. Tổ chức, chỉ đạo Điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo qui định. Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện, Trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện chịu trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
 • Từ năm 2009 – 2010, được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Y tế, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Ban Giám đốc BV CTCH, Phòng điều dưỡng đã cử được 09 điều dưỡng đi tham quan và học tập ngắn hạn ở nước ngoài (Singapore). Năm 2012 – 2014 cử 01 điều dưỡng học Thạc sĩ Chăm sóc sức khỏe chuyên ngành Điều dưỡng (Đại học Nguyễn Tất Thành liên kết với Đại học Meiho Đài Loan)
 1. Phương hướng phát triển: kiện toàn hệ thống điều dưỡng trưởng, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho điều dưỡng, xây dựng và hoàn chỉnh các quy trình kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng, đào tạo thường xuyên và đào tạo lại cho điều dưỡng – kỹ thuật viên và hộ lý, hợp tác quốc tế…

II. HOẠT ĐỘNG CHI HỘI ĐIỀU DƯỠNG (từ năm 1997 – 2015)

Chi hội điều dưỡng – BVCTCH được thành lập ngày 08/5/1997 theo quyết định số 18/ĐD-97 do Chủ tịch Hội Điều dưỡng Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - CN Trịnh Thị Loan đã ký.

* Tôn chỉ:

 • Cùng nhau đoàn kết xây dựng ngành Điều dưỡng.
 • Bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng cho hội viên.
 • Động viên giúp hội viên rèn luyện y đức nâng cao trình độ chuyên mộn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực điều dưỡng để phục vụ nhân dân và phát triển ngành điều dưỡng.

* Tình hình hội viên: Tổng số hội viên: 197/399 (tổng số ĐD – KTV) à đạt tỷ lệ: 49,5%

* Công tác đào tạo:

 • Điều dưỡng – Kỹ thuật viên trong bệnh viện được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện: Điều dưỡng Chuyên khoa I, Cử nhân điều dưỡng – kỹ thuật y học, trung cấp điều dưỡng, Y sĩ chuyển đổi sang điều dưỡng, lớp quản lý điều dưỡng trưởng, chăm sóc toàn diện, tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn, Điều dưỡng khoa cấp cứu học chuyên môn ở Khoa Phẫu thuật hồi sức, học vi tính, hộ lý học điều dưỡng sơ và trung cấp v.v…
 • Đào tạo phối hợp với chính quyền: tổ chức thi tay nghề Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ lý, huấn luyện hộ lý tân tuyển
 • Sinh hoạt chuyên môn: mời bác sĩ giảng bài, các bài báo cáo chuyên môn của điều dưỡng – kỹ thuật viên, các bài báo cáo bằng tiếng Anh…

* Nghiên cứu khoa học: 23 đề tài

* Sinh hoạt của Chi hội:

 • Chi hội họp mỗi 3 tháng/lần
 • Sinh hoạt khoa học điều dưỡng hàng năm.
 • Tham gia các công tác của Hội Điều dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh giao phó.
 • Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ…
 • Hợp tác quốc tế: phối hợp với Thành hội và tổ chức AVVRG của Úc tổ chức các hoạt động giao lưu, huấn luyện, đào tạo, tổ chức Hội nghị và Hội thảo vệ tinh cho điều dưỡng của BV CTCH và các bệnh viện trong thành phố cũng như một số tỉnh phía Nam từ năm 2003 đến nay – 2016