Pollicization

06:32, 11/04/2017

Screen_Shot_2017-04-11_at_6.34.43_AMScreen_Shot_2017-04-11_at_6.34.58_AMScreen_Shot_2017-04-11_at_6.35.12_AMScreen_Shot_2017-04-11_at_6.35.34_AMScreen_Shot_2017-04-11_at_6.35.52_AMScreen_Shot_2017-04-11_at_6.36.28_AM

-------------------------------

Vì file dung lượng nặng nên không thể đưa lên Website, liên hệ địa chỉ email bvctchtphcm@gmail.com hoặc bskhanh131172@gmail.com để lấy bài toàn văn. Trân trọng


Nguồn: Bs Nguyễn Hoàng Trung
TAG:
Ý kiến của bạn