ORTHOPAEDIC TOPICS

World PULM #10, 14th March, ZOOM 588 207 5920, NO password, 1pm Spain
Public

World PULM #10, 14th March, ZOOM 588 207 5920, NO password, 1pm Spain

19:23, 24/02/2021

World PULM #10, 14th March, ZOOM 588 207 5920, NO password, 1pm Spain
 
ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG CÁNH TAY BẰNG NẸP NÉN ÉP ĐỘNG
Public

ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG CÁNH TAY BẰNG NẸP NÉN ÉP ĐỘNG

20:11, 25/07/2017

Chủ nhiệm đề tài: Bs LÊ NGỌC TUẤN - Bs Khoa Chi trên.
Detail
Current Treatment Strategies for Patella Fractures
Public

Current Treatment Strategies for Patella Fractures

00:00, 07/07/2017

Author: Dr Truong viet Thong
Detail
VẠT DA CÓ CUỐNG NGÓN TAY
Public

VẠT DA CÓ CUỐNG NGÓN TAY

21:07, 07/06/2017

Tác giả: Võ Hòa Khánh  Đề tài cấp cơ sở 2011.
Detail
HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH 2017
Public

HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH 2017

08:00, 23/05/2017

24 đề tài báo cáo đến từ BVCTCH và các BV phía Nam. Đề tài hay nhất là của Bs Trương Viết Thông - BVCTCH
Detail
CÁC BÀI BÁO CÁO HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH 2017
Public

CÁC BÀI BÁO CÁO HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH 2017

22:07, 23/05/2017

BV CTCH TPHCM tổ chức với 24 bài báo cáo từ các BV của các tỉnh phía Nam, khoảng 400 đại biểu tham dự, BV Bà Rịa là đơn vị đăng cai hội nghị
Detail